მაია ცომაია

“პაციენტის დრო” მაია ცომაიასთან ერთად.


თემა: ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პერსონალური მონაცემების დამუშავების კანონიერება!

✔„რა წესები უნდა დაიცვას მედ პერსონალმა/ექიმმა პაციენტის მიღებისას?
✔„როგორ უნდა მოხდეს სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოება?
✔„რა შედეგებს იწვევს პერსონალური მონაცემების გამჟღავნება?
✔„როგორ უნდა მოხდეს პერსონალური მონაცემების ელექტრონულ სისტემაში აღრიცხვა?
✔„რა სახის ინფორმაციის გაცემაა დასაშვები მედიასთან ურთიერთობისას?
✔აქვს თუ არა უფლება პაციენტს მოითხოვოს მასზე არსებული მონაცემების შესახებ ინფორმაცია?
გადაცემის სტუმარი -თამთა მეგრელიშვილი იურისტი, საჯარო სამართლის დოქტორი

კომენტარები
ტეგები
მეტის ნახვა

მსგავსი სიახლეები